Aigua de consum humà

L'aigua de consum humà és aquella que està lliure de patògens i de substàncies tòxiques que puguin constituir un factor de risc per als teus usuaris. És obligatori comprovar que l'aigua de la seva instal·lació compleix amb els requisits de la normativa per la qual s'estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l'aigua de consum humà.

L'equip d'experts de la nostra empresa, mitjançant la realizació de tot un seguit d'anàlisis d'aigües micro-biològics garantirà la qualitat de l'aigua de la seva instal·lació. Per a això existeixen diferents controls que realitzem en el nostre laboratori d'assajos, d'aigua de consum humà, amb periodicitats diferents segons l'ús i el consum:

Anàlisi de control (ACN)

- A la sortida de dipòsits de regulació i en xarxa de distribució: Recompte de coliformes totals, Escherichia coli, enterococo (indústria alimentària), olor, sabor, tèrbol, color, conductivitat, pH, amoni, clor lliure residual in situ i clor combinat residual in situ i nitrit.

- A la sortida de la ETAP i dipòsits de capçalera: Recompte de bacteris a 22 ºC, coliformes totals, Escherichia coli, Clostridium perfringens, olor sabor, tèrbol, color, conductivitat, pH, amoni.

Anàlisi de control en fonts naturals (ACF)

Recompte de bacteris a 22ºC, coliformes totals, Escherichia coli, enterococo, Clostridium perfringens, olor, sabor, tèrbol, color, conductivitat, pH, amoni, clor lliure residual in situ i clor combinat residual in situ i nitrit.

Anàlisi d'afectació en la xarxa interna (ACI)

Els mateixos que els definits en la sortida de dipòsits de regulació i a la xarxa de distribució més: coure, crom, níquel, ferro, plom o qualsevol paràmetre que se sospiti que conté la instal·lació interior.

Anàlisi complet (ACP)

Els paràmetres de les parts A, B1 i C de l'annex 1 del RD 140/2003