PISCINA D'OBRA:

Les piscines d'obra normalment solen ser les mes demandades, principalment pels seus acabats. Aquestes piscines són denominades tenicamente de formigó armat. Aquest tipus de Construccions és molt durador i de resistència immillorable durant molts anys. La construcció és mitjançant hormigon gunitado, s'aplica mitjançant una pistola a pressió d'aquesta manera. Les parets no tenen ningun tipus de juntes i alhora s'aconsegueix estanqueïtat en la piscina Així mateix s'aconsegueix una instal·lació més rapida, adaptandose facilmente a les curvatures de la piscina.
PISCINA D'ACER:

És un sistema que s'ha anat desenvolupant a poc a poc i que s'ha introduït al mercat nacional fa uns 20 anys, ha tingut una ràpida acceptació al mercat gràcies a la seva resistència i rapida instal·lació i durabilitat. L'acabat final per a la seva estanquitat s'aconsegueix per mediació de làmina armada o liner. El sistema de construcció de piscines d'acer neix en CANADA i USA, fa ja quatre dècades.

PISCINA DE FUSTA

Pot escollir entre diferents models: rodons, octagonals… que s’integraran perfectament al seu entorn o jardí. La gamma pi, per exemple, ofereix una infinitat de possibilitats d’instal·lació, piscines no enterrades, semi-enterrades o enterrades en funció del terreny que vostè tingui. La imatge i aspecte d’aquestes piscines permet la seva instal·lació enmig d’un jardí o al costat d’una terrassa de fusta adaptant-nos a tots els patis que ens podem imaginar. La ràpida i senzilla instal·lació d’aquestes piscines ens permet oferir unes ofertes molt interessants.